بانوانه

آداب فرزند داری در اسلام

آداب فرزند داری در اسلام

آداب فرزند داری در اسلام

آداب فرزند داری در اسلام در گفت و گو با یک کارشناس دینی

* هدف اسلام برای تاکید در نامگذاری فرزندان با نام نیکو چیست؟
و آیا منظور از نام نیکو نام ائمه بوده است یا تنها معنای خوب داشتن کافی است؟

در دین اسلام توصیه های فراوانی در مورد حقوق فرزندان بر پدر و مادر آمده است
از حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارند
یکی آموزش قرآن در خردسالی و همچنین نام نیکو نهادن بر فرزند خود است ،
توصیه های متعددی در دین اسلام شده است که نام زیبا برای فرزند خود انتخاب کنیم ولی لازم نیست
که اسامی ائمه باشند.

و در اصل باید اسمی را انتخاب کنیم که وقتی فرزند وارد جامعه می شود نسبت به نام خود احساس سرافکندگی پیدا نکند و آن اسم انرژی مثبت دهد و به همین علت است که اسلام،
گذاشتن نام نیکو بر فرزند را بسیار تاکید کرده است
و در عین حال اسامی ائمه زیباترین الگو برای انتخاب نام هستند.

رسیدگی به کودکان

* میزان رسیدگی به کودکان از نظر اسلام چیست؟
و اینکه گفته می شود کودکان باید تا هفت سال آزاد باشند در چه جهاتی است؟

دین اسلام دین کاملی است که برای تکامل انسان می باشد
و اگر بپذیریم که دین به ما برنامه زندگی می دهد این را نیز می توانیم بپذیریم
که دین اسلام برای رشد فرزندانمان برنامه ای قرار داده است
که این برنامه می تواند برای رشد آنها مفید باشد،

در این رابطه دین اسلام به ما سفارش کرده که در مواقعی که شخصیت کودکان در حال شکل گیری است
به آنها میدان دهیم نه اینکه کاری سخت را بر دوش او بگذاریم
و اگر هم می‌خواهیم به او مسئولیت دهیم باید به عنوان کار کشیدن
از او به حساب نیاید و اینکه گفته اند تا ۷ سالگی او را آزاد بگذارید
برمیگردد به شکل گیری شخصیت کودک، که در این مدت چگونگی شخصیت کودک شکل میگیرد.

* برای اینکه دختران از ۹ سالگی حجاب را قبول کنند چه زمینه هایی را باید از کودکی در آنها ایجاد کرد؟

برای اینکه فرزندمان به نماز و یا چادر علاقه داشته باشد
باید از همان کودکی زمینه ی آن را فراهم کنیم ولی چگونه،
اگر می‌خواهیم فرزند دخترمان به حجاب پایبند باشد باید از همان کودکی او را به محیط‌هایی ببریم
که میان آنها حجاب ارزش محسوب شود،

همچنین میتوانیم برای ایجاد علاقه تشویق قرار دهیم
چرا که دختر بچه ها مورد تشویق قرار گرفتن را خیلی دوست می دارند،
چه از نظر مادی و چه از نظر غیر مادی انها را تشویق کنید.

آداب فرزند داری در اسلام

* آیا لازم است که حجاب کامل با چادر از ۹ سالگی رعایت شود ؟

نه لازم نیست حتی در مورد نماز و روزه نیز گفته شده که اگر بدن بچه توانایی روزه گرفتن را ندارد
نباید به او سخت بگیریم، در مورد حجاب نیز باید همینطور باشد و دختر بچه ای که به سن تکلیف رسیده است
باید آرام آرام از او انتظار حجاب داشته باشیم چرا که به مرور درست می‌شود.

* در مورد احترام به پدر و مادر در اسلام بسیار سفارش شده
و این باعث شده که بعضی والدین توقع زیادی از فرزندان داشته باشند
و به محض دیدن یک اشتباه یا گناه می گویند عاقت می کنیم
در برخورد با این والدین چه باید کرد و میزان رعایت حقوق والدین چقدر است ؟

این که اسلام به کودکان و جوانان تاکید زیاد کرده است که به پدر و مادر خود نیکی کنید
و نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خدا آمده است
این برای این است که جوان ها به علت دارا بودن روحیه آزادمنشی بعضی مواقع نگرانی‌های پدر و مادر را به حساب دخالت های آن ها می دانند
و همچنین آنها را مزاحم زندگی خود می‌دانند
ولی از آن طرف پدر و مادر به علت محبتی که از درون نسبت به فرزند خود دارند،
نمی تواند فرزند خود را دوست نداشته باشند و برای همین است که دین تاکید کند یا نکند
پدر و مادر فرزند خود را دوست دارد.

حال پدر و مادر باید نسبت به فرزند خود انتظاری معقول داشته باشد

و نباید به فرزند خود نگاه برده ای داشته باشد و فرزند در اینجا می تواند
در صورتی که پدر و مادر به او نگاهی نوکر منشی کردند اطاعت نکند و عاق والدین در اینجا پیش نمی آید.

خروج از نسخه موبایل