مرور دسته

رمز خوشبختی

رمز خوشبختی در زندگی زناشویی به شما کمک می کند تا شیرینی زندگی مشترک زناشویی را از صمیم قلب احساس کنید.

از دیرباز یکی از آرزوهای قلبی هر زن و شوهری رسیدن به خوشبختی واقعی و همیشگی بوده است.
خوشبختی انسان ها با ازدواج موفق گره خورده است
ولی احساس خوشبختی چیزی نیست که فقط با ازدواج حاصل شود.

حتی یک دختر نوجوان نیز می تواند به این احساس دست یابد
ولی تا زمانی که در کنار شوهر آینده خود قرار می گیرد
نمی تواند درک درستی از این واژه داشته باشد.

یافتن رمز خوشبختی نیاز به تلاش و آموخت و عمل کردن دارد.
دختری نمی تواند منتظر رسیدن کبوتر خوشبختی باشد
ولی هیچ تلاشی برای یافتن و ایجاد آن نکند.

یکی از دغدغه های همیشگی اکثر بانوان ترس از آینده است.
آینده ای که سرشار از ابهام است و تا زمانی که روشن نشود که در اینده قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد
نمیتوان امیدوار بود که آینده ای تضمین شده در انتظار ما است.

انتخاب های درست ما در زمان حال خوشبختی آینده ما را تضمین می کند.
منظورم همه انتخاب هاست نه فقط انتخاب شوهر مناسب و خوب.

برای اینکه بهترین انتخاب ها را تجربه کنید می توانید از مطالبی که در این دسته منتشر شده است کمک بگیرید.

رسیدن به خوشبختی از کنار هم قرار گرفتن اتفاقات و موارد خوب امکانپذیر است
که میزان قابل توجهی از آن توسط انتخاب ها و رفتار های ما شکل می گیرد.
چگونه خوشبخت شدن را بیاموزیم.