آيا شوهرم مرا دوست دارد ؟

آيا شوهرم مرا دوست دارد ؟
برای اینکه متوجه شوید همسرتان واقعا شما را از ته قلبش دوست دارد یا نه می توانید برخی از نشانه های دوست داشتن را در او بررسی کنید.

این علائم به شما می گوید که همسرتان شما را دوست دارد:
شخصیت هر مردی با شخصیت مرد دیگر متفاوت است
بعضی از آن ها نمی توانند به صراحت عشق و علاقه خود را بیان کنند
و همین سبب این نمی شود که همسر خود را دوست نداشته باشد،
چنانچه این ابهام برای شما به وجود آمده با نشانه های دوست داشتن واقعی همسر آشنا شوید.

سبک برقراری ارتباط
وقتی همسرتان با شما صحبت می کند از طرز صحبت کردنش با شما،
می توانید متوجه شوید که او با شما نسبت به سایرین به صورت متفاوت تری صحبت می‌کند
و همین دوست داشتن همسرتان را می رساند.

تفریح و بیرون رفتن با همسر
از نشانه های مردی که همسرش را دوست دارد این است که دوست دارد
و علاقه مند است بیشتر وقت هایش را با همسرش بگذراند
و با همدیگر تفریح کنند ویا حتی به گردش بروند.

آيا شوهرم مرا دوست دارد ؟

تعریف از محسنات همسر
این را بدانید که هیچ مردی دوست ندارد از کسی تعریف کند
مگر اینکه او را دوست داشته باشد و به وی علاقه مند باشد،
اگر همسرتان از شما تعریف می‌کند مطمئن باشید که شما را دوست دارد.

سر به سر گذاشتن
وقتی همسرتان با شما شوخی کند و یا سر به سرتان بگذارد
این نشان می‌دهد که به طور غیر مستقیم می خواهد به شما بگوید که به شما علاقه دارد.

کمک کردن‌های همسر
وقتی شوهری در کارهای منزل کمک می کند
و حتی کمک دادن را به فرزندانتان نیز آموزش می دهد
و این ذهنیت را دارد که آشپزی کردن و یا حتی بزرگ کردن بچه‌ها تنها وظیفه شما نیست
و او نیز سهم دارد و باعث شاد نگه داشتن محیط خانه می شود.
این یکی از شانه های حضور گرم شما در قلب و ذهن شوهرتان است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظر شما چیه؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .